Hemşireye Kusurlu Davrandığı Gerekçesiyle Verilen Ceza İptal Edildi

Bursa Şehir Hastanesi bünyesinde görev yapan Genel Sağlık-I bünyesindeki hemşire Z.E. Serviste tespit edilen hastanın geliş ve doğum işlemleri ile tedavi planlamasında sorun yaşadığı hususuna atıfta bulundu.

Hemşireye Kusurlu Davrandığı Gerekçesiyle Verilen Ceza İptal Edildi

Bursa Şehir Hastanesi bünyesinde görev yapan Genel Sağlık-I bünyesindeki hemşire Z.E. Serviste tespit edilen hastanın geliş ve doğum işlemleri ile tedavi planlamasında sorun yaşadığı hususuna atıfta bulunarak, "Talimat ve görevlerin eksiksiz ve zamanında yerine getirilmesinde, ilgili birim tarafından belirlenen esas ve usuller esas alınır. Kurumların görev yerlerinde bulunmalarına ilişkin olarak 125 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 125-B/a maddesinde belirtilen “Belgelerin kullanılmasında, korunmasında ve saklanmasında eksiklik olması” hükmüne göre kınama cezası verilmiştir.Bursa 1. İdare Mahkemesi avukatı Genel Sağlık-İş tarafından cezanın iptali için iptal davası açıldı.

Yargılamanın ardından Bursa 1. İdare Mahkemesi

Dosyada yer alan soruşturma raporu ile davacı ve haklarında disiplin soruşturması yürütülen diğer kişilerin beyanları bütüncül olarak incelenirse, davacı "yapmadığı" gerekçesiyle kınama cezası ile cezalandırılır. davacının olayla ilgili kesin bir sonucu olmaksızın, görevi sırasında kurumlar tarafından oluşturulan yönerge ve kurallara uyması”. Davaya yapılan itirazın reddine ilişkin davada hukuka uygunluk bulunmadığı kanaatine varıldı. Anlaşmazlıktaki eylemin durdurulmasına karar verildi.

Bursa İl Sağlık Müdürlüğü, Bursa Bölge İdare Mahkemesi'nde bu karara itiraz etmişse de, Müdürlüğe yapılan bu itiraz, Bursa Bölge İdare Mahkemesi Dördüncü İdari Dava Dairesi'nin 2022/404 E 2022/408K sayılı kararında ve Üyemiz hakkında verilen kınama cezası kesinleşen kararla iptal edilmiştir. Üyemizin mağduriyeti giderilmiştir.

Sendika Genel Sağlık-İş Başkanı Derya Uğur kararı değerlendirerek, "Devletin başında bulunan yöneticilerin yetkilerini sınırlayan ve yetkilerini kullanırken yapacaklarını düzenleyen hukuk kuralları var. hukuk sınırları içinde ve keyfi bir şekilde, mesela bu davada onu durdurabilecek ve keyfi kararı bozabilecek bir yargı sisteminin olması esastır.Yargı organı olan idare mahkemeleri en uygun yanıtı vermiştir. Medyada müvekkilimize verilen cezanın haksız ve hukuksuz olduğu yönündeki tüm haberlere rağmen haksız ceza uygulanmasında ısrar eden yöneticilere, tüm yöneticilerin yetkilerini keyfi olarak değil, hukuk çerçevesinde kullanmalarını dileriz. düzensiz davranışlarıyla mücadele etmek Genel Sağlık-İş'in asli yükümlülüğü olmaya devam edecektir." belirtilmiş.

Serap

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER
404 Not Found

Not Found

The requested URL was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.