21
Ara 2022
Yardım Kolisi Başvurusu 2023

Ancak Yardım kolisinin gerçekten ihtiyacı olan insanlara yardım etmek için yapılan bir yardım olduğu da asla göz ardı edilmemelidir. Bu nedenle bazı kişilerin yardım kolisi başvuru için talepte bulunmaması, yardımın gerçekten ihtiyacı...

HABERİ OKU
21
Ara 2022
Evde Bakım Parası Ne Kadar 2023

Her altı aylık dönemde evde bakım parası enflasyon oranı dikkate alınarak artırılmaktadır. Çünkü enflasyon bakım maliyetlerini etkiler. Ancak bu yardımın bir ücret olarak görülmesi, evde bakım parasının asgari bir para karşılığı...

HABERİ OKU
16
Eki 2021
Güvenlik Görevlisi ve Temizlik Personeli Alımlarında 4B Kadrosu!

Cumhurbaşkanlığı 2 sayılı genel kadro ve usulü hakkında ki kararnamesinin 8. maddesinin 1. fıkrasının a bendinde, istihdamı zorunlu olan hizmet birimleri ile temizlik,  koruma ve güvenlik,  Bakım ve Onarım gibi Destek Hizmetleri için...

HABERİ OKU
16
Eki 2021
Hizmetli Memur Kadrosuna Vekalet Edebilir!

Her sınıftaki ve her Unvandaki memur kadrolarına vekâleten atamalarda genellikle sınav dışındaki şartların vekalet ataması yapılacak kişi de arandığı bilinmektedir. Konuya ilgili mevzuat hükümlerine baktığımızda genellikle bu durum karşımıza...

HABERİ OKU
16
Eki 2021
Vekalet Atamasında Makam Tazminatı Ödenemez!

Devlet memurlarının özlük haklarının yanında mali konularla ilgili mevzuatının yer aldığı 657 sayılı kanunda makam tazminatı hangi halde ödeneceği hangi halde ödenmeyeceği yukarıda da belirttiğimiz üzere açıkça vurgulanmıştır. ...

HABERİ OKU
16
Eki 2021
Vekaleten Yapılan Atamalarda Ek Ödeme Farkı Verilir!

Vekaleten atamalarda ek ödeme konusu ile ilgili mevzuatta başvuracağımız kaynak 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9'uncu maddesinin 5 ve 6'ncı fıkralarıdır. Bu fıkralarda vekâleten yapılan atamalarda ek ödemelerin hangi...

HABERİ OKU
16
Eki 2021
İşçi veya Sözleşmeli Personel Memur Kadrolarına Vekalet Edemez!

Devlet Personel Başkanlığı'nın 2008 tarihli bir görüş yazısında bu konuya değinilmiştir.  Başkanlık 8 Ağustos 2008 tarihli görüşünde; bu Kanuna tabi kurumları kastederek, Mali, Nakdi ve Ayni sorumluluğu bulunan Saymanlık kadrosunun...

HABERİ OKU
16
Eki 2021
Memur Asilde Aranan Şartlara Sahip Değilse Ücretini Alamaz!

Memurun vekaletle görevlendirildiği kadroya atanırken istenen özelliklerden birisine sahip değilken, bu görevi vekaleten ya da iki görev yöntemiyle atanaması ve sonrasında bu atamanın ücretini alarak görev yapması Kanunen mümkün...

HABERİ OKU
16
Eki 2021
Kamuda Vekaleten Atamaların Çözümleri 1

Kamu Kurumunda bir memurun en fazla kaç kadroya vekalet edebileceği yaşanan sorunların başında geldiği bilinmektedir.  ya da  bir memurun ünvanından alt bir göreve vekalet edip edemeyeceği idi tartışma konusu olmaktadır.  ÜCRETLİ...

HABERİ OKU
16
Eki 2021
4 D Kamu İşçisi Vardiya Çilesi Bitiyor!

Yaşanılan son dakika gelişmesinin ardından yüz binlerce işçi geçtiğimiz aya kadar devam eden eski çalışma düzenine kavuşacakları için Sevinç yaşadılar.  yine bu akşam Twitter üzerinden üçlü vardiya çalışma sistemini protesto...

HABERİ OKU
04
Eki 2021
Refakat İzni Raporunda Olması Gerekenler!

Bu düzenlemelere rağmen hala uygulama kısmında bazı sıkıntılar yaşandığı bilinmektedir ve refakat izni raporunda yer alması gereken ifadelerin neler olduğu konusunda hem kurum kısmında hem de memur açısından kafa karışıklığı yaşanmaktadır....

HABERİ OKU
04
Eki 2021
Memur Hastalık Raporunu Memuriyet Mahallinden Almalıdır!

Ancak bu durumla ilgili 3 farklı istifa bulunmaktadır.  1- Kanuni izin 2- Geçici görev 3- Acil vakalardır.  Memuriyet mahalli raporuna ilişkin kısa bir örnek vermemiz gerekirse; memurun yıllık izin aldığını varsayalım. Yıllık iznini...

HABERİ OKU
04
Eki 2021
Memur Hastalık Raporu Fenne Uygun Olmalıdır!

FENNE UYGUN OLMAYAN RAPORLAR HAKEM HASTANEYE SEVK EDİLİR Memur hastalık raporlarıyla ilgili bilinmesi gereken önemli hususlardan birtanesi raporun fenne uygun olmasıdır. Çünkü fenne aykırı alınan raporların kabul görmemesi gibi bir mevcuttur....

HABERİ OKU
04
Eki 2021
Memurun Aldığı Hastalık Raporu Usule Uygun Olmalıdır!

Memurların hastalık raporları ile ilgili dikkat etmeleri gereken önemli hususlardan birtanesi de alınan hastalık raporunun usule uygun olmamasıdır. Memurun aldığı raporun usule uygun olmaması durumunda rapor hastalık iznine çevrilmektedir. ...

HABERİ OKU
04
Eki 2021
Memur Raporunu Ertesi Günü Teslim Etmesi Gerekir!

Hastalık raporlarıyla ilgili bilinmesi gereken hususlardan bir tanesi alınan hastalık raporunun düzenlendiği günü takip eden günün mesai saatinin bitişine kadar Kamu  kurumuna teslim edilmesi gerektiğidir. Memur raporunu dilerse elektronik...

HABERİ OKU
04
Eki 2021
Memur İyileşene Değin Raporlu Sayılabilir!

Görevi sırasında veya görevinden dolayı saldırıya veya kazaya uğrayan ya da bir meslek hastalığına tutulan durumlara ilişkin bu hallerde memurlar izinli sayılabilmektedir. Bu durumun diğerlerinden farkı ise iznin azami süresi yoktur. Yani...

HABERİ OKU
04
Eki 2021
Sağlık Raporu Hakkında Bilinmesi Gerekenler!

Memurların rapor süreçleriyle ilgili detaylı bilgi aktarımı yaptığımız makale serimiz devam ediyor. Sağlık kurulu raporu nasıl alınır sorunun cevabını veriyoruz. Sağlık kurulu raporu hangi hallerde alınır? Sağlık kurulu raporu kaç...

HABERİ OKU
04
Eki 2021
Memur Hastalandığında Tek Hekim Raporu Alabilir!

Memur hastalık raporlarından sıklıkla kullanılanı tek hekim raporu olandır. Tek hekim raporunun yasal dayanağı 2011 yılında yürürlüğe konulan Bakanlar Kurulu kararıyla çıkarılan yönetmeliktir. Bu yönetmeliğin düzenlenmesi yada iptali...

HABERİ OKU
29
Eyl 2021
5510 Sayılı Kanuna Giren Memurlar İsteğe Bağlı Sigortadan Yararlanabilir!

5510 sayılı kanuna tabi memurlar isteğe bağlı sigortalılık sistemine nasıl geçer? 5510 sayılı kanuna tabi memurlar ile 5434 sayılı kanuna tabi memurlardaki çalışmadan emeklilik hizmet süresini tamamlamak ile isteğe bağlı iştirakçilik...

HABERİ OKU
28
Eyl 2021
Çalışılan Kurum Memurun Yıllık İzin Süresine Karışamaz!

İdarenin memurun izin süresini kısaltma gibi bir söylemi olmamalıdır. Memurun ne kadar izin alacağına karışamaz, karışmamalıdır. Ancak idare izin süresine karışmamakla beraber, ne zaman izin alınacağına müdahil olabilmektedir. DMK'nın...

HABERİ OKU
28
Eyl 2021
Aylıksız İzin Süreleri Hizmet Kapsamına Girer

ASKERLİK SÜRESİ DAHİL Mİ? Askerlik süresi 62 seri nolu devlet memurları muvazzaf askerlikte, subaylıkta ve okul devresinde geçen süreler aynı biçimde dikkate alınır demektedir. Örneğin, Bir Kamu Kurumuna Memur olarak atandınız. 3 ay çalıştıktan...

HABERİ OKU
28
Eyl 2021
Memur Hizmet Süresi Hesaplaması!

HİZMET SÜRESİ NEDİR? Memurlarla ilgili yayımlanan 154 nolu tebliğ de Kamu Kurum ve Kuruluşlarında geçen tüm hizmet süreleri ile dikkat edin kamu kurum ve kuruluşlarında geçen tüm hizmet süreleri ibaresi yer almaktadır. Ne demek? Yani 657...

HABERİ OKU
28
Eyl 2021
Memur Yıllık İznine 2 Gün Eklenebilir!

Devlet Memurları Kanununda özellikle 102 ve 103. maddeler bize yıllık izinler ile ilgili gerekli ana bilgiyi sunmaktadır. DMK'nın 102'nci maddesine baktığımızda, devlet memurlarının izin süresi konusunda 10 yıl kriteri karşımıza...

HABERİ OKU
28
Eyl 2021
Ticaret Bakanlığı, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Müfettiş Yardımcısı Alımı!

Ticaret Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı bünyesinde görevlendirmek üzere Genel İdare Hizmetleri sınıfına "Ticaret Müfettiş Yardımcısı" ünvanı ile 60 kişilik personel alımı yapacağını duyurdu. Bakanlığı personel alımı...

HABERİ OKU

404 Not Found

Not Found

The requested URL was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.