Memur İyileşene Değin Raporlu Sayılabilir!

Memurların tek hekim ve sağlık kurulu raporlarının yanında iyileşene değin aldıkları raporu açıkladığımız makalemize hoş geldiniz. Memur raporlarında 10 gün kura her rapor için geçerli midir? Memur saldırıya uğrarsa hangi raporu alması gerekir? gibi soruların cevabı haber detayımızda.

Memur İyileşene Değin Raporlu Sayılabilir!

Görevi sırasında veya görevinden dolayı saldırıya veya kazaya uğrayan ya da bir meslek hastalığına tutulan durumlara ilişkin bu hallerde memurlar izinli sayılabilmektedir. Bu durumun diğerlerinden farkı ise iznin azami süresi yoktur. Yani memur iyileşene kadar Hastalık raporu ile izinli sayılabilmektedir. 

HASTALIK İZNİNDE MEMURUN ÖZLÜK HAKLARI KORUNUR!

Örneğin bir zabıta memurunun denetleme sırasında bıçaklı saldırıya uğraması halinde zabıtaya uygulanacak tedavinin 5 yıl sürmesi halinde dahi memur kurumundan izinli sayılabilecektir. Bunun için zabıtanın tedavi gördüğü hastaneden gördüğü tedaviyi belgeleyen Hastalık raporu alması yeterlidir.  Zabıta aylık ve özlük hakları açısından Kurumu'ndan normal çalışan bir memur gibi alacaklarını tahsil edebilecektir. Bu izin türü mevzuatta “DEVLET MEMURLARINA VERİLECEK HASTALIK RAPORLARI” başlıklı yönetmelikle kurala bağlanmıştır. Bahse konu yönetmelikte “Hastalık raporu ve izin süreleri” başlıklı bölümde memurun iyileşinceye kadar izinli sayılacağı açıkça belirtilmiştir. 

Diğer taraftan memurun uzun zaman alan tedavi görmesi durumunda özlük hakları açısından herhangi bir mağduriyet yaşamaması için mevzuatta düzenleme bulunmaktadır. Ayrıca hastanelerde yatarak gördüğü tedavi süreleri de hastalık izni sayılır. Hastalık izni kullanan memurun iyileşememesi halinde mevzuat çerçevesinde ilave izin süresi verilir. Tüm bu süreler sonunda memur iyileşmezse malulen emekliye ayrılır. 

Özetlemek gerekirse görevi sırasında veya görevinden dolayı herhangi bir kazaya saldırıya uğrayan bir memur için böyle bir düzenleme bulunmaktadır.

Güler Sağlam

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER