Özel Hizmet Tazminatı Vekalet Eden Memura Ödenir!

Kurumlarca iki kadroya aynı memurun vekalet etmesi halinde ve bu memurun vekalet edilen kadroya ait bazı özel şartları taşımıyor olması nedeniyle vekalet olunan kadroya ait özel hizmet tazminatı ve ek ödeme farkının alınıp alınmayacağı merak ediliyor.

Özel Hizmet Tazminatı Vekalet Eden Memura Ödenir!

Kamu kurumunda bir kadroya kurumun içerisinden ya da kurum dışından memur vekalet görevi verilmesi halinde;  vekalet görevlendirmesini 657 sayılı 86 maddesi uyarınca yapılmış olması, vekalet görevlendirme onayında Bu durumun belirtilmiş   olması, vekalet görev onayını yeni düzenleme ile beraber Cumhurbaşkanı tarafından atama su yapılan kadrolar da ilgili bakan bir gün diğer kadrolar içinde Asil memuru atamaya yetkili Amir tarafından verilmesi gerekmektedir.  bununla beraber vekalet eden memurun o kadroya ait asaleten atanma da aranan sınav şartı da dahil olmak üzere tüm şartları taşıması suretiyle vekalet olunan kadroya ait hak kazanılan ek ödemenin kendi kadrosundaki ek ödemeden fazla olması halinde aradaki tutar vekalet görevine başlayış tarihi itibariyle Bu görevi fiilen sürdürdüğü müddetçe memura ödenmelidir.

Ayrıca  ilgili mevzuat hükümleri incelendiğinde bir görevin vekaleten yürütülmesi durumunda görevin gerekleri ve nitelikleri değişiklik göstermeyeceksin den dolayı bu görevi yürüten memurum Nasıl memur da aranan şartlara haiz olmaları gerekmektedir.  Yani bir göreve kurum içerisinden ya da kurum dışından vekaleten atanan memur vekalet ettikleri kadro için öngörülen özel hizmet tazminatı, ek ödeme ile adli kadrosu için öngörülen özel hizmet tazminatı ve ek ödeme arasındaki farkların kişiye tahakkuk ettirilen bilmesi için bu ne genel ve ilgili özel Mevzuatı uyarınca vekalet ettiği kadro için aranan tüm şartları taşıyor olması gerekmektedir. 

Burada kullanılan tüm şartlar ifadesinden anlaşılması gereken ise vekalet edilecek kadro için  657 sayılı khk'nın bir gün kurumların teşkilat kanunları ya da atama ve görevde yükselme yönetmeliklerinde o kadro için istenen şartların tümünün kişide aranılması gerektiği vurgulanmaktadır.  Buradan hareketle vekalet eden memurların vekalet ettikleri kadro için genel yada özel mevzuatlarında öngörülen nitelikleri taşımaları kaydıyla bu Memurlara özel hizmet tazminatı ve ek ödeme farkları ödenmelidir.

Güler Sağlam

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER