Vekalet Atamasında Makam Tazminatı Ödenemez!

Kamu kurumlarında yapılan vekalet atamalarında Vekalet edilen kadronun sahip olduğu makam tazminatı nın, Vekalet edene ödenip ödenemeyeceği sorusunun cevabı makalemizin detayında yer almaktadır. kamu kurumlarında görev yapan memurlardan vekalet yoluyla ataması yapılanların internette sıklıkla arattı sorulardan birisi vekalet görevinde makam tazminatının ödenip ödenemeyeceğidir. Aslında kanun koyucu bu konuda net bir şekilde makam tazminatının asli kadroya asaleten atanana verileceğini açıkça belirtmiştir.

Vekalet Atamasında Makam Tazminatı Ödenemez!

Devlet memurlarının özlük haklarının yanında mali konularla ilgili mevzuatının yer aldığı 657 sayılı kanunda makam tazminatı hangi halde ödeneceği hangi halde ödenmeyeceği yukarıda da belirttiğimiz üzere açıkça vurgulanmıştır.  Makam tazminatı; 657 sayılı devlet memurları Kanunu'na göre kadrolara asaleten ataması yapılan personele verilmektedir.  Buradaki kıstas ise dikkat edeceğiniz üzere; vekâleten ya da ikinci görev yöntemi ile değil makam tazminatına sahip kadroya asaleten atanma şartıdır. 

DANIŞTAY MAKAM TAZMİNATINI REDDETTİ!

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun makam tazminatı ile ilgili bu hükmünün dışında, vekalet yöntemi ile yapılan atamalara dair vekalet maaşı kalemleri içerisinde makam,  görev veya temsil tazminatı bulunmamaktadır. Bu konuyla ilgili Danıştay'ın 11. Dairesi Esas Numarası 2004/3562, Karar numarası ise 2006/4996 sayılı kararlarında yukarıda açıkladığımız hükümlere benzer açıklamalara yer vermek suretiyle konu hakkında karar vermiştir. Danıştay, makam tazminatının talep edildiği davayı yukarıdaki karar numarası ile reddetmiştir. 

Konuyu kısaca özetlemek gerekirse, hem 657 sayılı  DMK hemde Danıştay 11. Dairesinin ilgili kararı uyarınca; makam tazminatına sahip bir kadroya ne kadar süreyle vekalet edilirse edilsin, vekalete sahip memur makam tazminatına hak kazanamaz. Ayrıca bu memura vekalet ücreti ödemesi de yapılamaz.

Güler Sağlam

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER
404 Not Found

Not Found

The requested URL was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.