Memur Asilde Aranan Şartlara Sahip Değilse Ücretini Alamaz!

Devlet memurlarının vekaleten atama ya da 2. görev atamalarında daha önce sorunlar yaşandığını belirtmiştik. Örneğin asilde aranan şartları taşımayan bir memura vekalet görevi Dolayısıyla vekalet ücreti ödenip ödenmeyeceği ödeme birimlerinin karşılaştığı sorunlardan bir tanesidir

Memur Asilde Aranan Şartlara Sahip Değilse Ücretini Alamaz!

Memurun vekaletle görevlendirildiği kadroya atanırken istenen özelliklerden birisine sahip değilken, bu görevi vekaleten ya da iki görev yöntemiyle atanaması ve sonrasında bu atamanın ücretini alarak görev yapması Kanunen mümkün değildir. Bu mümkünsüzlüğün kanundaki yeri ise 657 sayılı DMK’nın 175. maddesinde yer almaktadır.  Kanun koyucu 175. maddede memurun çalıştığı kurumun içinden ya da farklı bir kurumda vekalet aylığı ile atanabilmesinde; vekalet edilen görevde yani asilde aranan şartları taşımasının zorunlu olduğu hüküm altına alınmıştır. Bu madde ile memura vekalet aylığının ödenip ödenmeyeceği düzenlenmiştir.

Burada önemle belirtmek isteriz ki asil de gereken şartları taşımayan bir memurun, vekalet atamasının yapılmasında ücret şerhi dışında herhangi bir sakınca bulunmamaktadır.  Yani asilde aranan şartları taşımasıyla bu görevi yürütebilecektir. Ancak görevin ücretini almasına 175. madde engel koymaktadır. Devlet Memurları Kanununun yanında bu konuyla ilgili Devlet Personel Başkanlığının yayınladığı birçok görüşte bulunmaktadır. 

İKİNCİ GÖREVLE ATAMAYA 3600 EK GÖSTERGELİ ÖRNEK

Asilde aranan şartlara sahip olmayan bir memurun bu göreve vekâleten ya da ikinci görev yöntemiyle atanabilmesine kısa bir örnek vermek gerekirse; 3600 ek gösterge sahip bir daire başkanlığı kadrosuna atanabilmek için bilindiği üzere 657 sayılı devlet memurları kanununun 68 inci maddesinin B fıkrası gereğince 5 yıllık hizmet şartı aranmaktadır.  5 yıllık hizmet şartına sahip olmayan lisans mezunu bir memurun bu göreve vekâleten atanmasında herhangi bir sakınca bulunmamakla beraber Bu görevi  ifa etmesi nedeniyle herhangi bir ücret alamaz.

Güler Sağlam

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER
404 Not Found

Not Found

The requested URL was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.