İşçi veya Sözleşmeli Personel Memur Kadrolarına Vekalet Edemez!

Kamu kurumlarında ve kamuya bağlı iktisadi teşebbüsler de görev yapan işçi statüsündeki personel ile sözleşmeli personellerin kadrolu memurların yerlerine vekalet edip edemeyeceği bazı durumlarda merak konusu olmaktadır. Bu durumlara kısaca değinmek gerekirse; işçi kadrosunda görev yapan bir personelin memur kadrosuna vekâleten atanıp atanmayacağı sorusu uygulamada hatalı işlemlere sebebiyet vermektedir.

İşçi veya Sözleşmeli Personel Memur Kadrolarına Vekalet Edemez!

Devlet Personel Başkanlığı'nın 2008 tarihli bir görüş yazısında bu konuya değinilmiştir.  Başkanlık 8 Ağustos 2008 tarihli görüşünde; bu Kanuna tabi kurumları kastederek, Mali, Nakdi ve Ayni sorumluluğu bulunan Saymanlık kadrosunun boş olması durumunda, sayman olarak atanabilecek kişilerin vekalet aylığı ödenmesi şartıyla, sadece memurlar arasından seçilebileceğini hüküm altına almıştır. Görüş yazısında Devlet Personel Başkanlığı, memurlar arasından seçilecek kişinin Saymanlık kadrosuna vekalet ettiği ilk günden itibaren vekalet aylığını alabileceğini belirtmiş olmaktadır. 

Bu hükümler çerçevesinde KİT’lerde ve bağlı ortaklarında 399 sayılı KHK'nın ekinde yer alan 2 numaralı cetvelde belirtilen bir pozisyonda görev yapan sözleşmeli statüdeki personelin,  yine aynı KHK'nın bir numaralı cetvelinde yer alan bir kadroya veya bir başka sözleşmeli personel pozisyonuna vekalet edip edemeyeceği, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 86. maddesinde belirtilmiştir. 86. madde uyarınca böyle bir vekalet atamasının mümkün olmadığı anlaşılmaktadır.

Ancak bu konuyla ilgili  yan ödeme kararnamesine baktığımızda zam ve tazminat ödenmesi düşünülen kadro veyahut görevlerine vekalet eden her statüdeki sözleşmeli personele vekalet ettiklerinden dolayı zam ve tazminatlar ödenmeyeceği açık hüküm olarak karşımıza çıkmaktadır. 

İŞÇİ, MEMUR KADROSUNA VEKALET EDEMEZ!

Bu hükmü yorumladığımız da ise sözleşmeli personele vekalet görevinin verilebileceği ancak zam ve tazminat farkının ise ödenemeyeceği anlaşılmaktadır.  Diğer taraftan işçi kadrosunda görev yapan bir personelin memur kadrosuna vekalet edemeyeceği net bir şekilde anlaşılmaktadır.

Güler Sağlam

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER
404 Not Found

Not Found

The requested URL was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.