Güvenlik Görevlisi ve Temizlik Personeli Alımlarında 4B Kadrosu! Hizmetli Memur Kadrosuna Vekalet Edebilir! Vekalet Atamasında Makam Tazminatı Ödenemez! Vekaleten Yapılan Atamalarda Ek Ödeme Farkı Verilir! İşçi veya Sözleşmeli Personel Memur Kadrolarına Vekalet Edemez! Memur Asilde Aranan Şartlara Sahip Değilse Ücretini Alamaz! Kamuda Vekaleten Atamaların Çözümleri 1 4 D Kamu İşçisi Vardiya Çilesi Bitiyor! Refakat İzni Raporunda Olması Gerekenler! Memur Hastalık Raporunu Memuriyet Mahallinden Almalıdır! Memur Hastalık Raporu Fenne Uygun Olmalıdır! Memurun Aldığı Hastalık Raporu Usule Uygun Olmalıdır! Memur Raporunu Ertesi Günü Teslim Etmesi Gerekir! Memur İyileşene Değin Raporlu Sayılabilir! Sağlık Raporu Hakkında Bilinmesi Gerekenler!