Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu Kapsamında 15 temmuz 2015 tarihinde gerçekleştirlen atama kurası sonucu Bakanlık kadrolarına atanmaya hak kazanan adaylar için yeni bir duyuru yayınlamıştır. Yayınlanan duyuruyla beraber 21 Ağustos 2015 Cuma günü mesai bitimine kadar aşağıda listenen belgeleri şahsen yada Posta yoluyla göndermeleri istenmiştir.

Önemli Not: APS/Kargo/Posta olarak yapılacak müracaatlarda doğabilecek gecikmelerden Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı sorumlu olmayacaktır.

İSTENEN BELGELER

1- Başvuru ve taahhüt formu (sayfanın en alt kısmından temin edebilirsiniz.),

2- Diploma veya mezuniyet belgesinin (yurt dışındaki üniversitelerden mezun olan adaylar için YÖK tarafından denkliği onaylanmış belge) noter ya da mezun olduğu okul tarafından onaylanmış örneği ya da şahsen yapılacak müracaatlarda aslı gösterilmek kaydıyla fotokopisi Personel ve Eğitim Dairesi Başkalığınca onaylanacaktır,

3- T.C. Kimlik Numarasının bulunduğu Nüfus Cüzdanının fotokopisi,

4- Erkek adaylar için yetkili askerlik şubelerince düzenlenmiş veya e-devlet kapısı üzerinden çıktısı alınmış barkodlu askerlik durum belgesi (Askerliğini yapmış olan adaylar için terhis belgesi),

5- Sabıka kaydının olmadığına dair Cumhuriyet Savcılığından, son üç ay içerisinde alınmış, belge veya e-devlet kapısı üzerinden çıktısı alınmış barkodlu Adli Sicil Kaydı belgesi,

6- 4 adet vesikalık fotoğraf (4,5x 6 ebadında ve son 6 ay içerisinde çekilmiş),

7- Adres beyanı, (sayfanın en alt kısmından temin edebilirsiniz.),

8- 3628 sayılı Kanunun ve Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik hükümlerince doldurulması gereken Mal bildirim beyannamesi (Bakanlığımız www.udhb.gov.tr internet adresinden veya Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığından temin edilebilecek olup, önlü-arkalı doldurularak kapalı zarfa konulmuş ve zarf üzerinde T.C. numarası ile Ad Soyad belirtilmiş olacaktır),

9- Etik sözleşme (sayfanın en alt kısmından temin edebilirsiniz.),

10- Her türlü iklim koşullarında görevini sürekli yapmasına engel olabilecek hastalık veya sakatlığının bulunmadığının belirtildiği Sağlık Beyanı,

Başvuru ve taahhüt formu

Etik Sözleşme

Adres Beyanı

Sağlık Beyanı

Mal Bildirim Beyannamesi (önlü-arkalı doldurularak kapalı zarfa konulmuş ve zarf üzerinde T.C. numarası ile Ad Soyad belirtilmiş olacaktır)