Devlet Personel Başkanlığının yapmış olduğu duyurusuna göre Emniyet Genel Müdürlüğü Sözleşmeli olarak çalışacak Van’a 1 adet ve Diyarbakır’a 1 adet olmak üzere toplamda 2 adet sözleşmeli personel alacak.

Başvuruda bulunacak olan adaylar alt kısımdaki şartlara uygun aday olmaları gerekmektedir. Ayrıca yapılacak olan sözlü ve yazılı olarak 2 aşamadan oluşacak Giriş sınavından başarılı puan almış olmaları gerekmektedir. Aranan şartlar ve başvuru bilgileri şöyledir;

GENEL ŞARTLAR:

Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olan adaylar, Sınavın son başvuru tarihi itibari ile 18 yaşını doldurmuş olan adaylar,
Kamu haklarından mahrum bulunmayan adaylar,
Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar,
Ülke Genelinde Çalıştırılmayı kabul edecek ve uçuşlarda görevini yapabilecek olan adaylar,
Pilotluk Lisansına sahip olan adaylar,
Yapılacak sınavdan başarılı olacak olan adaylar,
Güvenlik soruşturması ve arşiv incelemesinde olumlu sonuç verecek olan adaylar,
Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile;
kasten işlenen bir suçtan dolayı b ir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar,
Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,
milli savunmaya karşı suçlar,
devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk,
zimmet,
irtikâp,
rüşvet,
hırsızlık,
dolandırıcılık,sahtecilik,
güveni kötüye kullanma,
hileli iflas,
ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

İlanın Devamını Aşağıda Bulunan Sonraki Sayfa Butonuna Tıklayarak Okuyabilirsiniz.