2 Haziran 2016 tarihi itibarıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Adalet Komisyonu tarafından kabul edilen tasarı ile Adalet Bakanlığı’na 8 bin 430 kadro verilmesi onaylandı. Kanun tasarısı bilirkişilerin nitelikleri, eğitimi, seçimi ve denetimine ilişkin kuralları düzenleyen Bilirkişilik Kanunu Tasarısı olarak geçmekte ve bugün itibarıyla komisyonda kabul edilmesi ile Adalet Bakanlığı’nda atama bekleyen binlerce kişinin umudu oldu.

Buna göre yeni hazırlanan Kanun tasarısı ile Adalet Bakanlığının pek çok pozisyonunda çalışan sayısı artırılacak ve Türkiye geneli boş bulunan kadroların doldurulması düşünülmektedir.

Adalet Bakanlğına verilen 8 bn 430 memur kadrosuna atamalar önümüzdeki günlerde olduğu anda sizlere duyuracağız