Alım yapılacak branşlar şu şekildedir:

2 Haziran 2016 tarihinde TBMM Adalet Komisyonu tarafından kabul edilen tasarı ile Adalet Bakanlığı’na 8 bin 430 kadronun detayları da belli oldu.

Daire Başkanı,

Tetkik Hâkimi,

Şube Müdürü,

Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni,

Hâkim, Hâkim ve Savcı,

Hâkim Adayı,

Yazı İşleri Müdürü,

Zabıt Katibi,

İhtisas Kurulu Başkanı,

ihtisas Kurulu Üyesi,

Asistan, Uzman,

Kimyager, Mühendis,

Fizikçi, Biyolog, Raportör, Psikolog

, Pedagog, Sosyal Hizmet Uzmanı,

Sağlık Teknikeri, Laborant

, Tekniker, Kütüphaneci,

Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni,

Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni,

Arşiv Memuru, Memur, Hemşire